Права на професионалния домоуправител

Правата и задълженията на професионалния домоуправител произтичат от разпоредбите на Закон за управление на етажна собственост, от решенията на общото събрание на собствениците и Правилник за вътрешния ред и не са по различни от тези които има всеки един управител на сграда, без значение платен, или не.

  • Извършва необходимото за прилагане в действие решенията на общото събрание (ОС);
  • Следи дали се спазва вътрешния ред,
  • Ако собственик, ползвател или обитател на изпълни дадено решение на общото събрание, домоуправителят има право да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.
  • Според предоставената му от собствениците или съответните органи информация да определя идеалните части;
  • Да представя собствениците в етажната собственост пред съда за дейностите свързани с управлението на етажната собственост;
  • Съхранява домовата книга,
  • Взема решения при възникнали аварийни ситуации, които изискват незабавна намеса.