Услуга | Пакет „Професионален домоуправител и касиер на входа“

Голяма част от сградите в режим на Eтажна собственост вече се възползват от услугите на професионален домоуправител. Това се налага поради физическата невъзможност на собствениците да отделят нужното време, енергия и ресурси за да изпълняват все по-сложната задача да управляват ефективно сградата си. Водене на касови книги, предоставяне отчети, контрол на изпълнители по договори и ремонти, подмяна на консумативи, пререгистрация в общини са само част от задълженията на модерния управител на етажна собственост. Ако все още не сте преминали към професионално управление, доверете се на нас!

Професионален домоуправител

 • Провеждане на общите събрания, според Закона за управление на етажната собственост.
 • Водене на Домова книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината.
 • Представляване на етажната собственост пред всички институции и дружества, с цел опазване на нейния интерес.
 • Следене за спазване на разпоредбите на наредбата за безопасност на асансьорните съоръжения.
 • Администриране на документи свързани с асансьора, както и следене за навременното и правилно извършване на годишен технически преглед на съоръжението.
 • Събиране на такси за поддръжка и управление на Етажната собственост.
 • Извършване на огледи с фирми подизпълнители във връзка с организирането на ремонтна дейност.
 • Изготвяне на оферти и организация на борба с вредители (дератизация и дезинсекция).
 • Посредничество при доставка на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, канализация, топлофикация).
 • Отговорност при извършването на поддръжката и хигиената на общи, вътрешни и външни части на сградите.

Касиер на входа

 • Събиране на месечните вноски за общи разходи на етажната собственост, в размер по бюджет утвърден с решение на Общото събрание. Периодично минава касиер на вечерно посещение, събиране на вноските в брой, като в случая ще се определят две дати в месеца, удобни за Вас.
 • Заплащане в срок на месечните разходи за общите части на сградата към електроразпределително, водоснабдително, асансьорни и всички други дружества.
 • Заплащане на допълнителни разходи, извън обичайните за услуги и
  консумативи, само след одобрение от Управителния съвет.
 • Съхраняване на платежни документи.
 • Изготвяне на периодични отчети или при поискване: събрани такси за общи разходи, забавени плащания, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, приходи и разходи в общата каса.

Цена на апартамент на месец: 7,90 лв

Цената от 7,90лв е при закупуване на услугата от повече от 20 обекта, намиращи се в една сграда.

Ако услугата се закупува от по-малко от 20 обекта в една сграда, предлагаме индивидуална цена. За повече информация можете да се свържете с нас!

domisimo.sofia@gmail.com
087 724 3030