Услуга | Касиер на входа

Домисимо може да е касиер на Вашия общ дом, да води правилно домовата книга, която е основен документ на Етажната собственост. Ние ще спестим от Вашето време – това ще Ви улесни, ако нямата физическата възможност и време да управлявата сградата си. Предлагаме услуга касиер на входа.

  • Събиране на месечните вноски за общи разходи на етажната собственост, в размер по бюджет утвърден с решение на Общото събрание. Периодично минава касиер на вечерно посещение, събиране на вноските в брой, като в случая ще се определят две дати в месеца, удобни за Вас.
  • Заплащане в срок на месечните разходи за общите части на сградата към електроразпределително, водоснабдително, асансьорни и всички други дружества.
  • Заплащане на допълнителни разходи, извън обичайните за услуги и
    консумативи, само след одобрение от Управителния съвет.
  • Съхраняване на платежни документи.
  • Изготвяне на периодични отчети или при поискване: събрани такси за общи разходи, забавени плащания, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, приходи и разходи в общата каса.

Цена на апартамент на месец: 4,50 лв

domisimo.sofia@gmail.com
087 724 3030